Kopalnia Soli „Wieliczka”

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest najcenniejszym zabytkiem kultury materialnej, wpisanym w 1978 r. na pierwszą Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnię soli kamiennej zwiedzano od wieków. Dla wygody gości w 1744 r. zbudowano specjalne schody. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy panowania Franciszka Józefa otwarto w 1898 r. pierwszą wystawę Muzeum Salinarnego. Obecnie historię kopalni w Wieliczce przedstawia ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich (kopalnia i zamek) utworzone w 1951 r., zaliczane do największych muzeów górniczych Europy. Szczególną wartością podziemnej wystawy jest połączenie zbiorów przyrodniczych, historycznych i artystycznych z autentycznymi komorami i chodnikami eksploatowanymi w minionych wiekach. Prezentowane są tutaj średniowieczne urządzenia i narzędzia górnicze, jedyne w świecie urządzenia wyciągowe, w tym słynne kieraty konne. Są tu muzealia geologiczne, archeologiczne, etnograficzne, zabytki sztuki, m.in. słynny Róg Górników Wielickich z 1534 r. W kopalni znajduje się również, niedostępny dla zwiedzających ze względu na unikatowy charakter, rezerwat Groty Kryształowe Kopalni Soli „Wieliczka”. W podziemnym rezerwacie przyrody, usytuowanym na głębokości 70 – 114 m, zostały objęte ścisłą ochroną dwie groty: Grota Kryształowa Dolna i Kryształowa Górna. Groty te zostały odkryte pod koniec XIX w. podczas prowadzonych prac górniczych. Ściany grot pokryte są kryształami halitu, których www.kopalnia.pl

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......