Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce

49°30'38"N 19°43'04"E (49.510733, 19.71805)
678 m n. p. m.

Orawka (niespełna 1000 mieszkańców) jest znaną i atrakcyjną turystycznie wsią na polskiej Orawie, położoną w zakolu Czarnej Orawy na północ od Jabłonki, przy międzynarodowej szosie E77 prowadzącej tędy do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem. Orawka została założona w 1585 r. przez żupana orawskiego Jerzego Thurzo, a osadnikami byli głównie górale żywieccy. W XVI w. Thurzonowie narzucili Orawce protestantyzm i należała wtedy od luterańskiej parafii w Jabłonce. Jednak w 1651 r. powstała tu pierwsza obejmująca całą Górną Orawę parafia rzymsko-katolicka i wieś stała się ważnym ośrodkiem kontrreformacji i rekatolicyzacji regionu. Szczególne zasługi w tym zakresie położył pierwszy proboszcz katolicki – ks. Jan Szczechowicz z Ratułowa. Od 1920 r. jest Orawka w granicach Polski (z przerwą podczas okupacja słowacka w czasie II wojny).
Zabytkowy kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce z 1657 r. jest jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Wybudowany został z inicjatywy ks. Szczechowicza w ramach akcji rekatolicyzacji Orawy. Drewniana świątynia jest konstrukcji zrębowej. Pokryta jest gontem. Murowane prezbiterium dobudowano w 1728 r. Wieża jest konstrukcji słupowej z izbicą i hełmem z charakterystycznymi narożnymi wieżyczkami wzorowanymi na kościele mariackim w Krakowie. Kościół ma barokowe wyposażenie i wspaniałą, dobrze zachowaną polichromię figuralno-ornamentalna z 1711 r. (m.in. cykl scen z życia św. Jana Chrzciciela, cykl hagiograficzny z galerią 55 postaci świętych i aniołów, także herby cesarstwa austriackiego i biskupa Ostrzchomia i wizerunki królów polskich i węgierskich). Na balustradzie chóru jest dobrze zachowany, namalowany unikalny cykl dziesięciu przykazań („Biblia pauperum”). Na zewnątrz, przy ścianie kościoła znajduje się grób polskich lotników zestrzelonych nad Orawką 3 września 1939 r., a w pobliżu okazała figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1758 r. ze słynnego warsztatu kamieniarskiego w Białym Potoku (dziś słowacka Orawa). Na północ od kościoła stoi przy drodze zabytkowy budynek dawnej farbiarni płótna z XVIII w. (pierwotnie była to komora celna i skład przewożonych na Węgry towarów).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......