Rezerwat Kajasówka

50°02'01"N 19°40'27"E (50.033822, 19.674243)
265 m n. p. m.
Rezerwat Kajasówka jest rezerwatem przyrody nieożywionej, położonym na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, na południowym skraju Garbu Tenczyńskiego, pomiędzy Przeginią Duchowną a Czułówkiem. Ten niewielki rezerwat, zajmujący 11,83 ha powierzchni, został utworzony w 1962 r. dla ochrony unikatowego zrębowego wzgórza wapiennego (wapienie górnej jury) Kajasówka (320 m n.p.m.), pokrytego w większości zaroślami tarninowymi. Południowe, skaliste części zboczy pokryte są chronioną roślinnością kserotermiczną i zubożałą murawą naskalną. We wschodniej części rezerwatu zachowały się niewielkie płaty lasu grądowego. Na Kajasówce znajduje się jedyne na Wyżynie Krakowskiej stanowisko groszku szerokolistnego (Lathyrus latifolius). W partiach szczytowych wzgórza znajduje się Jaskinia Przegińska o długości 25 m (zachowany fragment systemu podziemnych kanałów krasowych) oraz mały stawek wypełniający lej krasowy. Przez grzbiet Kajasówki prowadzi ścieżka dydaktyczna o tematyce geologiczno-geomorfologicznej, wyznaczona w 1986 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......