Łukowa

50°05'31"N 20°58'34"E (50.092132, 20.976214)
247 m n. p. m.
Początki wsi Łukowa sięgają najprawdopodobniej XIV w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1402 r. i dotyczy Heleny, żony Mikołaja olim heridia de Łukowa. W 1415 r. Jan z Tarnowa, wojewoda krakowski, fundując kaplicę z ołtarzem w kolegiacie w Tarnowie, uposażył jej prebendariusza wsią Łukowa, która jednak nie była formalnie własnością kolegiaty, gdyż prawo zwierzchnie należało do Tamowskich. W 1440 r. folwark w Łukowej należał do kolegiaty tarnowskiej, ale rzeczywistym właścicielem wsi nadal byli Tarnowscy.
Ostatnią właścicielką w Łukowej była hrabina de Lavoux. 10 lipca 1945 r. na podstawie dekretu PKWN dobra w Łukowej przeszły na własność skarbu państwa z przekazaniem na cele reformy rolnej. Ziemię dworską rozparcelowano, a we dworze utworzono 2 klasy szkoły podstawowej funkcjonujące do 1968 r. W 1968 r. oddano do użytku nową szkołę. Opustoszały dwór wraz z okalającym go parkiem popadał w ruinę i został rozebrany. W 1990 r. władze samorządowe skomunalizowały teren parku. Do dziś z dawnego dworu w Łukowej pozostał jedynie romantyczny, rozległy park o swobodnej kompozycji krajobrazowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......