Rezerwat Luboń Wielki

49°39'02"N 19°59'41"E (49.650702, 19.994859)
953 m n. p. m.

Na południowo-wschodnich zboczach Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.), na wysokości 750–980 m n.p.m., znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Luboń Wielki”. Powstał w 1970 r. na powierzchni 12 ha i nosi imię Stanisława Dunin-Borkowskiego, długoletniego działacza Rabczańskiego oddziału PTT i gospodarza schroniska na Luboniu. Ochroną objęte zostało największe w Beskidzie Wyspowym i jedno z najładniejszych w Karpatach osuwisko fliszowe z gołoborzem i pięcioma małymi jaskiniami (największa ma 26 m długości). Cały obszar pokryty jest luźnymi skałami, tworzącymi nisze, grzędy i garby wysokości kilku metrów. Wychodnie skalne w górnej części rezerwatu nazywane są Dziurawymi Turniami. Ze względu na trudności występujące na szlaku bywa on nazywany „Percią Borkowskiego”. W dolnej części rezerwatu występuje las świerkowo-jodłowy, w górnej – buczyna karpacka, a w runie leśnym wiele gatunków roślin chronionych (m.in. wawrzynek wilcze łyko, śnieżyczka przebiśnieg).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......