Wąwóz Podskalański

Wąwóz Podskalański (Dolina Wedonki), zwany też Doliną Podskalańską, długości 0,5–1 km, jest najmniejszą z podkrakowskich dolinek. Zalesiona dolinka powstała w stromym progu oddzielającym Płaskowyż Ojcowski od Rowu Krzeszowickiego. Zbocza wznoszą się mają do 5 m wysokości. U wylotu wąwozu wznosi się Wielka Skała (Borsucza Skała) o wysokości 15 m. Jest to jedyna skała wspinaczkowa w dolince. Wyznaczono na niej 10 dróg wspinania o zakresie trudności od VI- do VI.3+. W dolinie znajdująca się Jaskinia Borsucza o długości 37 m, pozbawiona nacieków, wykorzystywana głównie jako schronienie dla dzikich zwierząt. Korytarz jaskini jest za wejściem wysoki, dalej zmniejsza swój prześwit, lekko meandruje i rozdziela się na dwie drogi: w lewo prowadzącą do jeziorka, a w prawo do drugiego otworu jaskini, znajdującego się na wysokości około 3 m. U wejścia do jaskini wypływa niewielkie źródełko, zasilające płynący dnem dolinki potok Wedonka, który jest lewobrzeżnym dopływem Rudawy. Potok o całkowitej długości około 12 km, płynie przez wsie: Tomaszowice, Modlnicę, Modlniczkę do Zabierzowa, gdzie we wschodniej części wsi (przy moście kolejowym) uchodzi do rzeki Rudawy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......