Koszary Chocimskie (Dawny Szpital Wojskowy)

Wadowice
49°53'28"N 19°29'24"E (49.891215, 19.490002)
267 m n. p. m.
W Wadowicach, przy dawnym trakcie zatorskim (dzisiaj ul. Wojska Polskiego 17) w 1830 r. wybudowano szpital - drugi obiekt wojskowy (po budynku Koszar im. S. Fiszera przy ul. Lwowskiej 40) dla potrzeb austriackiego stałego Garnizonu Wojskowego 56 Pułku Piechoty, ulokowanego w Wadowicach od 1819 r. Lokalizacja szpitala poza zwartą zabudową miejską podyktowana była obawami rozprzestrzeniania się chorób epidemicznych, które w pierwszej połowie XIX w. dziesiątkowały ludność cywilną i wojskową. Ponadto garnizon w Wadowicach był jedynym stałym garnizonem pomiędzy Cieszynem a Tarnowem (Kraków był Wolnym Miastem), więc wybudowany szpital służył również wojskom przemieszczającym się przez zachodni obszar Galicji. Podczas I wojny światowe, pomiędzy budynkiem szpitala a torami kolejowymi oraz na pobliskich polach wybudowano kilkanaście baraków dla rannych i jeńców. Zajęto również w tym czasie kilka budynków w mieście. W latach 1922-1923 gmach szpitala przebudowano zmieniając jego charakter ze szpitalnego na koszarowy. Budynek pod nazwą "Koszary Chocimskie" przeznaczony został dla II Batalionu 12 Pułku Piechoty Wojska Polskiego. W 1935 r. zmieniono nazwę budynku koszar na "Koszary Chocimskie 12 Pułku Piechoty im. gen. Oswalda Franka" dla uczczenia pierwszego dowódcy piechoty, zmarłego w grudniu 1934 r. Wtedy również dzisiejsza ul. Wojska Polskiego (wcześniej ul. Zatorska) nazwano ulicą gen. Oswalda Franka. W powojennych latach, już w okresie PRL-u, w koszarach stacjonowały różne formacje wojskowe, a najdłużej od 1956 r. do 1982 r. Podhalańska Jednostka KBW/WBW (Batalion Piechoty Górskiej Krakowskiej Brygady). Obecnie budynek koszarowy, przystosowany do działalności hotelowej, jest Wojskowym Domem Wypoczynkowym o nazwie Podhalanin i jest nadal pod administracją wojskową.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......