Krzyż Pola

49°14'10"N 19°51'37"E (49.23614, 19.860543)
1057 m n. p. m.
Krzyż Pola znajduje się przy drodze w Dolinie Kościeliskiej, poniżej wylotu Smytniej Doliny. Jest to krzyż ustawiony w 1852 r. przez uczestników wycieczki studentów, prowadzonej przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wincentego Pola. Wydarzenie przyjęło wymiar manifestacji patriotycznej, w wyniku której Pol wraz z innymi trzema profesorami zostali relegowani z Uniwersytetu. Krzyż, który można oglądać dzisiaj, nie jest tym, który postawił Pol ze studentami, bowiem tamten, drewniany, zbutwiał i zniszczał. Kolejny, również drewniany, który w 1868 r. z inicjatywy Walerego Eljasza Radzikowskiego postawił przewodnik Maciej Sieczka, też spotkał podobny los. Dopiero trzeci, żelazny, ufundowany przez Towarzystwo Tatrzańskie i umieszczony na tym miejscu w 1883 r. dotrwał do naszych czasów. Zarówno dla pierwszego, jak i dla każdego następnego krzyża, za podstawę służy kamień młyński pochodzący z tzw. „młyna srebrnego”, datowanego na drugą połowę XVIII w. Kamień jest zaliczany do najstarszych zabytków polskiej części Tatr. W 1948 r. krzyż, uszkodzony trzy lata wcześniej, naprawiono i przesunięto w stronę północno-wschodnią względem pierwotnego miejsca i tu stoi do dziś. Widnieje na nim napis „I nic nad Boga”. W 1904 r. od krzyża przez Smytnią Dolinę na Kominiarski Wierch wyznaczono szlak turystyczny, który dziś już nie istnieje.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...