Grodzisko na Białowodzkiej Górze

Grodzisko na Białowodzkiej Górze znajduje się w obrębie północno-wschodniego grzbietu masywu, na wschód od szczytu Zamczyska (607 m n.p.m.). Osadnictwo w tym miejscu datuje się na późny okres kultury łużyckiej oraz średniowiecze. Istnieją przypuszczenia, że właśnie to miejsce jest związane z półlegendarnym zamkiem Lemiesz wspomnianym w żywocie św. Kingi z XIV w., która miała tu zostać zdradziecko zaatakowana przez rycerza Piotra. Miał stanowić jeden z elementów systemu fortyfikacji ciągnących się wzdłuż Dunajca. Znajdował się gdzieś w obrębie doliny rzeki i Białowodzka Góra jest jednym z możliwych miejsc jego lokalizacji. Ciekawym jest fakt, że u wschodnich podnóży masywu znajduje się przysiółek o nazwie Lemiesz. W terenie można zaobserwować pozostałość majdanu ograniczonego od wschodu stromą skarpą, a od zachodu podwójnym ciągiem wałów.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...