Grodzisko na Białowodzkiej Górze

Grodzisko na Białowodzkiej Górze znajduje się w obrębie północno-wschodniego grzbietu masywu, na wschód od szczytu Zamczyska (607 m n.p.m.). Osadnictwo w tym miejscu datuje się na późny okres kultury łużyckiej oraz średniowiecze. Istnieją przypuszczenia, że właśnie to miejsce jest związane z półlegendarnym zamkiem Lemiesz wspomnianym w żywocie św. Kingi z XIV w., która miała tu zostać zdradziecko zaatakowana przez rycerza Piotra. Miał stanowić jeden z elementów systemu fortyfikacji ciągnących się wzdłuż Dunajca. Znajdował się gdzieś w obrębie doliny rzeki i Białowodzka Góra jest jednym z możliwych miejsc jego lokalizacji. Ciekawym jest fakt, że u wschodnich podnóży masywu znajduje się przysiółek o nazwie Lemiesz. W terenie można zaobserwować pozostałość majdanu ograniczonego od wschodu stromą skarpą, a od zachodu podwójnym ciągiem wałów.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......