Odsłonięcie „Skała”

Zgłobice
49°58'10"N 20°53'03"E (49.969683, 20.88443)
196 m n. p. m.
Odsłonięcie „Skała” znajduje się na prawym zboczu doliny Dunajca w górę od mostu drogowego w Zgłobicach. Odsłonięte warstwy skalne są dobrze widoczne i mają formę siodła (synklina). Są to mioceńskie warstwy ilastego piaskowca z gęsto występującymi minerałami miki, fragmentami gipsu i węgla brunatnego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...