Odsłonięcie „Skała”

Zgłobice
49°58'10"N 20°53'03"E (49.969683, 20.88443)
196 m n. p. m.
Odsłonięcie „Skała” znajduje się na prawym zboczu doliny Dunajca w górę od mostu drogowego w Zgłobicach. Odsłonięte warstwy skalne są dobrze widoczne i mają formę siodła (synklina). Są to mioceńskie warstwy ilastego piaskowca z gęsto występującymi minerałami miki, fragmentami gipsu i węgla brunatnego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......