Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Zdyni

49°28'45"N 21°16'48"E (49.4794, 21.280016)
500 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy w Zdyni (teraz cerkiew prawosławna) pochodzi z końca XVIII w. Jest to cerkiew łemkowska, typu schyłkowego, orientowana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są przebudowane na początku XX w., kalenicowe, zwieńczone smukłymi wieżyczkami. Wnętrze pokrywa polichromia z 1924 r. W cerkwi znajduje się barokowy osiemnastowieczny ikonostas, a za nim rzadkiej urody ołtarz z baldachimem. Jest też dwupoziomowy chór.
Na cmentarzu w Zdyni znajduje się grób o. Maksyma Sandowycza, pochodzącego ze Zdyni, straconego przez Austriaków 6 września 1914 r. Przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 11 września 1994 r. o. Maksym Sandowycz uznany został za świętego (św. Maksym Gorlicki). Jego szczątki w 1922 r. sprowadzono z Gorlic do Zdyni (początkowo pochowany był w kwaterze wojskowej), a w 2007 r. relikwie świętego przeniesiono do nowej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......