Sygneczów

49°58'10"N 20°00'44"E (49.969712, 20.012415)
349 m n. p. m.
W Sygneczowie znajduje się dwór z końca XVIII lub początku XIX w., zbudowany przez rodzinę Popielów. W latach dwudziestych XX w. kupił go od kolejnych właścicieli poseł na Sejm Zygmunt Klemensiewicz. Jego córka Jadwiga, lekarka, poślubiła (1921 r.) Feliksa Beaupré, inżyniera agronoma, prezesa Kółek Rolniczych w Krakowie. Od tej pory losy dworu związane zostały z tym małżeństwem. Dzięki społecznej postawie małżeństwa Beaupré we wsi powstało Przedszkole (w budynku dworskim), Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Młodzieży Wiejskiej. W kole organizowane były kursy pod ścisłym nadzorem inż. Beaupré. Dotyczyły gospodarki rolnej i hodowli. Pani Jadwiga udostępniła mieszkańcom własną bibliotekę. Państwo Beaupré powołali we wsi OSP (1930). Feliks Beaupré, zarządca sygneczowskich dóbr, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej (1920), podczas II wojny światowej zginął (1942) w Oświęcimiu wraz z szesnastoletnim synem Jerzym. Jadwiga Beaupré po ich śmierci przeniosła się do Warszawy, gdzie walczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie powróciła do Krakowa i do zawodu lekarza. Zmarła w 1984 r. W dworze mieści się Szkoła Podstawowa, która od 18 X 1998 r. nosi imię Jadwigi Beaupré.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......