Dolina Kluczwody

50°09'01"N 19°48'47"E (50.150517, 19.813279)
279 m n. p. m.
Nazwa Doliny Kluczwody pochodzi od potoku płynącego jej dnem. Przebieg doliny tworzy linię łamaną, niektóre jej odcinki są proste, natomiast zakręty doliny przebiegają pod ostrym kątem. Przebieg doliny nawiązuje do kierunków spękań ciosowych w wapieniach, stąd ma ona kręty, „kluczący” charakter. Wzdłuż potoku, na odcinku powyżej przysiółka Zelkowa Gacki, do Mącznych Skał w Wierzchowiu przebiegała w latach 1815–1918 granica zaboru austriackiego i rosyjskiego. Ten smutny fakt w historii polskiej państwowości przypominają odtworzone znaki graniczne. W części dolnej, najdłuższym odcinku doliny (2,5 km od drogi z Białego Kościoła do przysiółka Gacki, przecinającej dolinę), do którego najczęściej stosowana jest nazwa Dolina Kluczwody, znajduje się kilka grup skalnych, interesujących także pod względem wspinaczkowym. Bezpośrednio nad dnem potoku wznoszą się cztery niewysokie skałki (Szeroka Skałka, Przecięta Skałka, Rogata Turniczka, Turnia Rzęcha) tworzące Grupę Rogatej Turniczki. Następna grupa skał to Grupa Leśnej Baszty, którą tworzą trzy skały. Dwie z nich – Leśna Baszta (o wysokości 40 m), jedna z największych w całej Dolinie Kluczwody i Strzaskana Skała – znajdują się na południowo-wschodnium zboczu doliny. Trzecia – Turnia Potockiego, usytuowana na przeciwległym zboczu zwrócona jest do potoku dobrze widoczną szeroką ścianą południową o wysokości 22 m. Grupa Gackowej Baszty przy południowym wylocie Doliny Kluczwody wznosi się bezpośrednio nad zabudowaniami przysiółka Gacki. Tworzą ją trzy turnie – Garbata Skała, Gackowa Baszta i Skała Nad Źródlem – zgrupowane w niewielkiej odległości od siebie. W grupie zdecydowanie przewyższa pozostałe skały Gackowa Baszta (35 m), zajmująca centralne miejsce, dobrze widoczna z daleka. W połowie wysokości skały znajduje się otwór do jaskini.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......