Dwór w Sierakowie

Sieraków stanowił własność rodów rycerskich i szlacheckich. Od XVI w. władali nim kolejno Lubomirscy, Romiszewscy i Przychoccy. W 1847 r. wybudowano obecny, późnoklasycystyczny dwór, który był rozbudowywany do początków XX w. Otacza go krajobrazowy park angielski z licznymi okazami starych drzew. W 1920 r. Sieraków zakupił Władysław Kucharski, w okresie międzywojennym minister w kilku rządach. Po II wojnie światowej majątek przejęła Spółdzielnia Pracy Gromada, która urządziła tu ośrodek kolonijno-wczasowy, dokonując niezbyt fortunnej przebudowy. W 1988 r. obiekt przejęły Uzdrowiska Krakowskie, a w 2005 r. powrócił w ręce prywatne i został zaadaptowany na hotel.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...