Rezerwat Dolina Kluczwody

50°09'20"N 19°49'21"E (50.155643, 19.822516)
294 m n. p. m.
Rezerwat Dolina Kluczwody jest rezerwatem leśnym, częściowym, utworzonym w 1989 r. na powierzchni 35,29 ha. Obejmuje fragment zbocza Doliny Kluczwody w okolicach Białego Kościoła. Pod ochroną są tutaj drzewostany grądowe, zespół łęgu olszowo-jesionowego oraz wapienne skały z fragmentami naskalnych zbiorowisk kserotermicznych. W ekspozycji północnej występuje niewielki płat starodrzewu buczyny karpackiej z lilią złotogłów w runie.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......