Chechło

50°08'11"N 19°24'29"E (50.136431, 19.408132)
261 m n. p. m.
Potok Chechło, o długości 26 km, jast lewobrzeżnym dopływem Wisły. Źródła Chechła znajdują się na podmokłych terenach Puszczy Dulowskiej, a ujście w okolicach miejscowości Mętków. Potok płynie głównie przez obszar powiatu chrzanowskiego (m.in przez miasto Chrzanów), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Śląskiej. Na terenie gminy Trzebinia zlokalizowany jest zbiornik zaporowy – Zalew Chechło. W Żarkach nad młynówką, odnogą Chechła, znajduje się zabytkowy, popadający w ruinę młyn wodny z 1834 r. Potok na znacznej długości przepływa przez tereny zalesione. Szczególnie ciekawy pod względem przyrodniczym jest zamieszkany przez bobry górny odcinek cieku znajdujący się na obszarze Puszczy Dulowskiej

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......