Dolina za Bramką

49°16'39"N 19°55'12"E (49.277687, 19.920224)
919 m n. p. m.
U wylotu Doliny za Bramką znajduje się wycięta w dolomitowych skałach skalna brama, która dała nazwę tej niewielkiej, reglowej dolince. Dolina wcina się w północne zbocza Łysanek (1445 m n.p.m.) i ma około 2 km długości. W jej obrębie dobrze zachował się dolnoreglowy zespół buczyny karpackiej. Niektóre z drzew mają około dwustu lat. Na zboczach doliny znajdują się liczne dolomitowe turnie, przybierające ciekawe kształty, od czego też zyskały swe nazwy, m.in. Dziadula, Kohutek, Zakonnik, Matka Boża. Na przełomie XIX i XX w. w Dolinie za Bramką stała altana turystyczna wybudowana przez Towarzystwo Tatrzańskie. Dawniej z Doliny za Bramką można było przejść do Doliny Strążyskiej tzw. Percią ponad Skałki. Obecnie szlak kończy się mniej więcej w połowie doliny.
W potoku w Dolinie za Bramką można obserwować pliszkę górską. Pliszkę można łatwo rozpoznać po smukłej sylwetce, długim ogonie i żółtych plamach w ubarwieniu. Żyje, podobnie jak pluszcz, nad potokami. Poluje na owady żyjące nad wodą. Gniazda buduje w pobliżu potoków w dobrze osłoniętych szczelinach skalnych. W przeciwieństwie do pluszcza pliszki odlatują na zimę i wracają na wiosnę, gdy z dolin ustępuje śnieg.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...