Kilometr zerowy Wisły

50°03'46"N 19°14'08"E (50.062965, 19.23566)
226 m n. p. m.
Kilometr zerowy Wisły znajduje się w miejscu ujścia do niej Przemszy, jej lewego dopływu, w Gorzowie poniżej Oświęcimia. Kilometraż rzeki, czyli jej długość mierzona w kilometrach, liczona jest zazwyczaj od ujścia w stronę źródła. Wisła jest kilometrowana w górę i w dół biegu rzeki, a punktem zerowym obu kilometraży jest ujście Przemszy. Powyżej tego punktu Wisła ma charakter swoich karpackich dopływów i nazywana jest często na tym odcinku Małą Wisłą. Poniżej ujścia Przemszy Wisła staje się rzeką żeglowną.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...