Diabelski Kamień

49°48'10"N 20°10'08"E (49.802911, 20.168914)
348 m n. p. m.

Diabelski Kamień w Krzesławicach jest jednym z największych ostańców piaskowcowych na Pogórzu. Wierzchowinę niewysokiego, lecz stromego wzgórza zajmuje mur skalny, długości 55 m, szerokości do 8 m i wysokości do 12 m. Zbudowany jest z grubej ławicy piaskowca ciężkowickiego (seria śląska). Ze skałką związane są miejscowe legendy. Najpopularniejsza z nich mówi o diable, który zamierzał zrzucić głaz na klasztor w Szczyrzycu, jednak wystraszył się bicia dzwonów na Anioł Pański i kamień leży do dziś w miejscu, gdzie czart go upuścił. Ostaniec stanowi pomnik przyrody nieożywionej.
Poniżej Kamienia, od strony wschodniej znajduje się pustelnia św. Benedykta (tzw. pustelnia szczyrzycka). Drewniany budynek oraz kaplicę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej zbudowano w 1886 r. Z pewnością nie jest to pierwsza pustelnia, gdyż eremici mieszkali tutaj, z przerwami, od 1810 r. Ostatni z nich wyprowadził się w 1995 r. U stóp wzgórza znajduje się drewniana kapliczka św. Benedykta z tego samego okresu, co budynki pustelni – obecnie rozebrana w celu gruntownej konserwacji. Wzdłuż ścieżki prowadzącej na szczyt umieszczono oryginalne, szafkowe kapliczki Drogi Krzyżowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...