Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Hańczowej

49°28'29"N 21°09'38"E (49.474889, 21.160722)
462 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej (od 1958 r. cerkiew prawosławna) pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Tylko wieża pochodzi z XVIII w. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są namiotowe, łamane. Ikonostas, autorstwa malarzy z Jaślisk: Antoniego Bogdańskiego i jego synów: Michała i Zygmunta pochodzi z końca XIX w. W cerkwi są ponadto dwa ołtarze boczne. Stropy i ściany wewnętrzne pokryte są polichromią prawdopodobnie autorstwa braci Bogdańskich. Na zewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa z 1997 r., umieszczona w pięćdziesiątą rocznicę akcji „Wisła”.
Na poddaszu cerkwi mieszka kolonia rzadkiego nietoperza – podkowca małego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......