Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Hańczowej

49°28'29"N 21°09'38"E (49.474889, 21.160722)
462 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej (od 1958 r. cerkiew prawosławna) pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Tylko wieża pochodzi z XVIII w. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są namiotowe, łamane. Ikonostas, autorstwa malarzy z Jaślisk: Antoniego Bogdańskiego i jego synów: Michała i Zygmunta pochodzi z końca XIX w. W cerkwi są ponadto dwa ołtarze boczne. Stropy i ściany wewnętrzne pokryte są polichromią prawdopodobnie autorstwa braci Bogdańskich. Na zewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa z 1997 r., umieszczona w pięćdziesiątą rocznicę akcji „Wisła”.
Na poddaszu cerkwi mieszka kolonia rzadkiego nietoperza – podkowca małego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...