Odsłonięcie martwicy karniowickiej

52°01'35"N 21°11'40"E (52.026389, 21.194722)
384 m n. p. m.
Martwica karniowicka jest wapieniem z rodzaju trawertynów. Powstaje przez wytrącanie z wód słodkich. W przypadku wapieni jest to nietypowy sposób powstania, gdyż ponad 97% tych skał występujących na świecie wytworzyło się w morzach. Pod względem chemicznym martwica jest prawie czystym węglanem wapnia. Uważa się, iż wytrącał się on na szczątkach roślin w strefie przybrzeżnej, być może w pobliżu gorących źródeł towarzyszących wulkanom. Sedymentacja (osadzanie) martwicy karniowickiej nastąpiła na przełomie karbonu i permu (około 280 mln lat temu). Skała ma barwę kremowo-białą (czasem szarą). Jest porowata z licznymi kanalikami i kawernami, które mogą być wypełnione kalcytem. Zawiera niezwykłe bogactwo kopalnej flory. Najczęściej znajdowane są wymarłe gatunki paproci oraz skrzypów. Nazwa martwica karniowicka jest związana z terenem jej występowania, który obejmuje niewielki obszar pomiędzy Karniowicami na zachodzie i Doliną Kamieniec na wschodzie. Sztuczne odsłonięcie martwicy w Karniowicach zostało wpisane do międzynarodowego rejestru geostanowisk – Geosites. W skali lokalnej martwicę uznano za jedną z „Zielonych Pereł Trzebini”, do jej wychodni prowadzi ścieżka geologiczna.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......