Cerkiew w Leszczynach

51°48'07"N 20°51'39"E (51.802222, 20.861111)
457 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty w Leszczynach (teraz cerkiew prawosławna) pochodzi zapewne z 1835 r. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są łamane, z baniastymi hełmami. We wnętrzu stropy i ściany pokryte są polichromią z 1909 r. Ikonostas z XIX w., przekształcony został w 1909 r. W cerkwi jest też ołtarz boczny z przełomu XVII i XVIII w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......