Cerkiew w Leszczynach

51°48'07"N 20°51'39"E (51.802222, 20.861111)
457 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty w Leszczynach (teraz cerkiew prawosławna) pochodzi zapewne z 1835 r. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są łamane, z baniastymi hełmami. We wnętrzu stropy i ściany pokryte są polichromią z 1909 r. Ikonostas z XIX w., przekształcony został w 1909 r. W cerkwi jest też ołtarz boczny z przełomu XVII i XVIII w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...