Dolina Szczawnika

52°21'38"N 20°52'42"E (52.360833, 20.878611)
647 m n. p. m.
Potok Szczawnik ma swoje źródła na południowych stokach Runka (1080 m n.p.m.) pod głównym grzbietem Pasma Jaworzyny Krynickiej. Jego długość, aż do ujścia do Popradu koło Muszyny, wynosi około 11 km. Górna część doliny, powyżej wsi Szczawnik, rozdziela zalesione zbocza grzbietów: Runek – Pusta Wielka (na zachód) i Bukowa – Kotylniczny Wierch (na wschód). Od północnego krańca wsi Szczawnik (gdzie jest wschodnia część stacji narciarskiej „Dwie doliny”), w górę doliny prowadzi szutrowa droga (zamknięta dla ruchu kołowego, z wyjątkiem posiadających zezwolenia Administracji Lasów Państwowych). Doprowadza ona także do schroniska PTTK Nad Wierchomlą. Około 2 km powyżej parkingu na górnym krańcu Szczawnika, bezpośrednio na wschód od drogi zaczyna się teren rezerwatu przyrody Żebracze.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...