Dolina Szczawnika

52°21'38"N 20°52'42"E (52.360833, 20.878611)
647 m n. p. m.
Potok Szczawnik ma swoje źródła na południowych stokach Runka (1080 m n.p.m.) pod głównym grzbietem Pasma Jaworzyny Krynickiej. Jego długość, aż do ujścia do Popradu koło Muszyny, wynosi około 11 km. Górna część doliny, powyżej wsi Szczawnik, rozdziela zalesione zbocza grzbietów: Runek – Pusta Wielka (na zachód) i Bukowa – Kotylniczny Wierch (na wschód). Od północnego krańca wsi Szczawnik (gdzie jest wschodnia część stacji narciarskiej „Dwie doliny”), w górę doliny prowadzi szutrowa droga (zamknięta dla ruchu kołowego, z wyjątkiem posiadających zezwolenia Administracji Lasów Państwowych). Doprowadza ona także do schroniska PTTK Nad Wierchomlą. Około 2 km powyżej parkingu na górnym krańcu Szczawnika, bezpośrednio na wschód od drogi zaczyna się teren rezerwatu przyrody Żebracze.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......