Cerkiew w Wysowej

49°26'07"N 21°10'40"E (49.435412, 21.178021)
514 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Wysowej-Zdroju (obecnie cerkiew prawosławna) pochodzi z 1779 r. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, przebudowana w 1874 r. Jest orientowana, dwudzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są łamane, z baniastymi hełmami. Wnętrze pokrywa polichromia z lat 1912–1913 (z elementami starszej). W cerkwi jest barokowy ikonostas z XVIII w. oraz ołtarz boczny i imponujący zestaw chorągwi procesyjnych. Na zewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa z 1997 r., umieszczona w pięćdziesiątą rocznicę akcji „Wisła”.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......