Cerkiew w Wysowej

49°26'07"N 21°10'40"E (49.435412, 21.178021)
514 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Wysowej-Zdroju (obecnie cerkiew prawosławna) pochodzi z 1779 r. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, przebudowana w 1874 r. Jest orientowana, dwudzielna, o konstrukcji zrębowej. Dachy są łamane, z baniastymi hełmami. Wnętrze pokrywa polichromia z lat 1912–1913 (z elementami starszej). W cerkwi jest barokowy ikonostas z XVIII w. oraz ołtarz boczny i imponujący zestaw chorągwi procesyjnych. Na zewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa z 1997 r., umieszczona w pięćdziesiątą rocznicę akcji „Wisła”.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...