Puszcza Niepołomicka

Puszcza Niepołomicka jest dużym kompleksem leśnym położonym w widłach Wisły i Raby, w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Łącznie z trzema oddzielonymi uroczyskami: Las Grobla, Grobelczyk i Koło zajmuje około 115 km2 powierzchni. Długość największego fragmentu puszczy, między Niepołomicami a Baczkowem i Mikluszowicami (powiat bocheński) wynosi 17 km, a szerokość nie przekracza 8 km. Dzisiejsza cała puszcza jest niewielką częścią pierwotnej, rozciągającej się niegdyś od Dębnik na terenie Krakowa po istniejącą do dziś Puszczę Sandomierską. Nazwa kompleksu pochodzi od staropolskiego słowa niepołomny – trudny do pokonania. Przez północną część Puszczy Niepołomickiej płynie rzeka Drwinka, prawy dopływ Wisły.
Gatunkiem panującym w drzewostanach Puszczy Niepołomickiej jest sosna. Szybko rosnący las sosnowy sadzili zaborcy austriaccy w miejsce wyciętego starego drzewostanu. Na terenie puszczy jest 6 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni około 100 ha. Rezerwaty Koło i Gibiel znajdują się na terenie powiatu wielickiego, pozostałe na terenie powiatu bocheńskiego. Rezerwat Długosz Królewski, chroni rzadki gatunek paproci, rezerwat ścisły Gibiel pierwotny krajobraz puszczański. W rezerwacie Dębina pod ochroną jest cenny starodrzew dębowy. Rezerwaty Wiślisko Kobyle i Lipówka zostały zaliczone do „naturowych” obszarów siedliskowych. Najmniejszy ze wszystkich rezerwat Koło chroni przyrodę oderwanego kompleksu starodrzewów leśnych na terenie Zabierzowa Bocheńskiego. W środku puszczy, w uroczysku Poszyna znajduje się izolowany od otoczenia Ośrodek Zachowawczej Hodowli Żubrów, założony w 1935 r. o powierzchni 36 ha. Ośrodek jest niedostępny do zwiedzania. Ma na celu zachowanie i ochronę żubra – gatunku zagrożonego wyginięciem. W 2004 r. cały obszar Puszczy Niepołomickiej został objęty programem Natura 2000 (system ochrony przyrody obowiązujący w krajach UE).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......