Skawa

50°00'24"N 19°26'10"E (50.006747, 19.436243)
226 m n. p. m.

Rzeka Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) jest prawym dopływem Wisły. płynie z Beskidu Żywieckiego przez Beskid Makowski i pomiędzy pogórzami Śląskim i Wielickim Długość Skawy wynosi 96 km, powierzchnia dorzecza 1160 km2; Skawa wypływa kilkoma potokami poniżej Przełęczy Spytkowickiej, na wysokości około 680 m n.p.m., w Beskidzie Żywieckim. Powyżej Osielca przedziera się przełomem między wschodnim krańcem Pasma Policy, u podnóża Łysej Góry, a zachodnimi stokami góry Przykrzec. Jest to jeden z najpiękniejszych odcinków biegu Skawy. Poniżej Osielca dolina znacznie się rozszerza. Odcinek między Beskidem Makowskim (Średnim) a Beskidem Małym, szczególnie w okolicy wsi Mucharz, jest równie malowniczy. Poniżej Wadowic Skawa meandruje, płynąc po płaskim dnie. doliny. Otaczają ją prawie bezleśne pagórki, a w rejonie Wadowic i Zatora duże kompleksy stawów.
Skawa uchodzi do Wisły, na wysokości około 225 m n.p.m., powyżej wsi Smolice. Przed ujściem rzeka usypała pokaźny stożek napływowy, przesuwając koryto Wisły na północ. Miejscowości leżące w dolinie Skawy są popularnymi ośrodkami wypoczynkowymi. Dolina Skawy stanowi ważny szlak komunikacyjny w poprzek Beskidów (linia kolejowa i szosa). W 2014 r. planowane jest napełnienie budowanego od kilkudziesięciu lat zbiornika retencyjnego Świnna Poręba.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......