Cerkiew Narodzenia NMP i zagroda maziarska w Łosiu

49°34'13"N 21°05'19"E (49.57055, 21.088683)
358 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy w Łosiach z 1810 r. jest fundacji hrabiego Stanisława Siemieńskiego, właściciela Łosiów. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Z czasem znacznie poszerzono nawę i dostawiono dwie zakrystie. Po rozbudowie cerkiew jest na planie krzyża. Poszczególne części zwieńczone są baniastymi hełmami. We wnętrzu stropy i ściany pokrywa polichromia z 1935 r. autorstwa Mikołaja Galanki. Ikonostas pochodzi z przełomu XVIII i XIX w., ikony namiestne Bogarodzicy i św. Mikołaja zapewne z XVII w. Ponadto w cerkwi są dwa barokowe ołtarze boczne, a na ścianach obrazy. Na poddaszu cerkwi mieszka kolonia rzadkiego nietoperza – podkowca małego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Zagroda maziarska w Łosiu usytuowana jest opodal cerkwi pw. Narodzenia Bogarodzicy. Mieszkańcy łemkowskiej wsi Łosie trudnili się wędrownym handlem mazią i smarami. Zagroda maziarska jest przykładem typowej zabudowy drewnianej z końca XIX w. Na zagrodę składają się zrębowe budynki: chyża, spichlerz oraz stajnia z wozownią. Obecnie mieści się tu otwarta w 2009 r. ekspozycja poświęcona kulturze łemkowskiej i łosiańskiemu maziarstwu, będąca oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......