Las Padoły

50°07'26"N 19°20'45"E (50.124074, 19.345895)
263 m n. p. m.
Las Padoły położony jest pomiędzy Chrzanowem a Libiążem. W lesie, w pobliżu Kroczymiecha, znajduje się pomnik partyzantów. Jest to blok dolomitu z odsłoniętą 6 maja 1993 r. tablicą poświęconą 9 partyzantom AL im. J. Dąbrowskiego, którzy zginęli 6 maja 1944 roku w walce z niemieckim okupantem. Powstał w miejscu, w którym znajdował się broniony przez poległych partyzantów bunkier.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...