Dojście do Smoczej Jamy pod Zubrzym Wierchem z czarnego szlaku

distance (km) altitude m a.s.l.
Type: nature
838 m
20min
↗ 52 m
↘ 7 m
The beginning of the trail: szlak czarny pieszy
End of the trail: Smocza Jama Pod Wierchem Zubrzym

On the trail

Get the app

Geoportal